Αναβάθμιση Ψηφιακής Τεχνολογίας Επιχειρήσεων - Χρηματοδοτικό Σχέδιο Ποσοστού 50%

4/11/2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει προκηρύξει το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων με στόχο την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων να επενδύσουν στην ψηφιακή αναβάθμιση τους.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για κάλυψη της δημόσιας δαπάνης με βάση την πρώτη προκήρυξη του Σχεδίου ανέρχεται στα €4,5 εκατομμύρια.

Το σχέδιο επιτρέπει την αναβάθμιση ψηφιακής τεχνολογίας των επιχειρήσεων με ποσοστό χρηματοδότησης 50% του συνολικού προϋπολογισμού με κατώτατο όριο τις €5,000 και ανώτατο όριο τις €50,000. 

Η έγκριση των αιτήσεων από το Υπουργεία θα γίνει αυστηρά με το μοντέλο first come, first served.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο, παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τον σχετικό σύνδεσμο: Οδηγός Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης.

Η ZEBRA Consultants Ltd, ως εταιρία πληροφορικής η οποία παρέχει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, έχει την δυνατότητα και τα απαραίτητα εργαλεία να σας εξυπηρετήσει με την προμήθεια των πιο κάτω επιλέξιμων δαπανών:

1. Ετοιμασία και συμπλήρωση της αίτησης (μέσω εξωτερικού συνεργάτη)
2. Σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδας και online shop 
3. Σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές
4. Εξατομικευμένη ανάπτυξη λογισμικού
5. Εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα και υπηρεσίες υλοποίησης (CRM, BPM, API, ESB, Containers, Blockchain, etc)
6. Συνδρομές λειτουργικών συστημάτων και άλλων προγραμμάτων
7. Υπηρεσίες ενοποίησης συστημάτων 
8. Εξοπλισμός και λογισμικά υποδομών (servers, workstations, storage, network, security, cloud, backup, archive, etc)
9. Υπηρεσίες υλοποίησης υποδομών πληροφορικής

Για να μιλήσετε με έναν από τους συμβούλους μας μπορείτε να καλέσετε στο +357 22028128 ή να στείλετε email στο sales@zebrac.comMore news & events